Show
Impressie

SHOWBanieren wapperen in de wind. Het publiek houdt even de adem in als de ridders te paard op elkaar af denderen. De punten van de lansen zakken op het laatste moment naar beneden, om met een hoorbare klap op de harnassen te breken. In een regen van splinters en houtstof stormen de paarden naar het einde van de baan, de ridders een moment lang wankelend in het zadel...
Wij bieden momenteel vier verschillende Middeleeuwen shows aan.


Het Adellijk Jachtspel In deze show wordt een adellijk jachtgezelschap uitgebeeld. De edele heren en dames laten hun vaardigheden zien in een vriendschappelijke wapenmeting. Daarna trekken zij het woud in, samen met hun hovelingen, om op hertenjacht te gaan. Als plotseling een wild zwijn tevoorschijn komt, wordt de dapperheid van onze ridders echt op de proef gesteld…


De ValkenjachtEen demonstratie van de valkenjacht te paard, die toegevoegd kan worden aan het Adellijk Jachtspel. Verschillende valkensoorten tonen hun jachttechnieken en vliegen vanaf de hand van de ruiters, tussen en zelfs onder de paarden door. In samenwerking met valkenier Joanna van Zadelhoff.


De Onbekende Ridder


Een Onbekende Ridder, die zijn gezicht verbergt en geen wapen op zijn schild draagt, tart de Hertog van Gelre. Er zit niets anders op dan dit geschil uit te vechten middels een steekspel.


Het Ridderlijke Toernooi 


De Hertog van Gelre vaardigt een pas d’armes uit; een uitdaging voor iedere ridder om zich te meten met de Hertog in het nobele toernooi. De ridderlijke wapens worden opgepakt – de oorlogshamer, de strijdknuppel. Een steekspel met lansen volgt, waarbij de ridders trachten elkaar uit het zadel te werpen. Tenslotte volgt het spektakelstuk van ieder Middeleeuws toernooi: de mêlee, een gevecht waarbij de ridders elkaar met knuppels te lijf gaan!